A következő családos nap október elsején, szombaton lesz a Plébánia kertjében.

 9 órától várjuk szeretettel a kisebb gyermekeket nevelő családokat.

 

A levelezőlista e-mail címe:

csaladihetvege@almadiplebania.hu

 

 

 

 

Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

 

PLÉBÁNIAI KÖRLEVÉL

A JÖVŐ VASÁRNAPI NÉPSZAVAZÁS ELŐTT


Ebben a döntő órában, amely most ránk nehezedik, szeretnénk megszólítani Plébániánkon minden jóakaratú embert, aki átérzi felelősségét hazánk, Egyházunk, keresztény hitünk, megmaradásunk sőt egész Európa iránt. Tudnunk kell mindnyájunknak, hogy drámai helyzet felé sodródik földrészünk, amikoris valóban - a történelemben nem először- a „lét a tét”.

A gyászoló család és a magam nevében szomorú szívvel tudatom a testvérekkel, hogy Visy István tanár úr, kántor-tanító a káptalanfüredi kápolna volt kántora életének 93. évében hosszú, súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szombaton, szeptember 17-én, délután 3 órakor veszünk tőle búcsút Káptalanfüreden, és helyezzük el hamvait a kápolna kolumbáriumában.

Szeptember 1. csütörtöktől, az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

A nyári idény végével a jövő szombaton már nem lesz előesti szentmise a Szent Imre templomban.

Kedden, szeptember 13-án, az esti szentmise előtt egy órával fatimai imaórát tartunk.

Ezenkívűl a héten két szép Mária ünnep is lesz.

Hétfőn, 12-én Szűz Mária nevenapjára emlékezünk, csütörtökön, 15-én pedig Máriára, mint Fájdalmas Anyára.

Érsek atya elfogadván Paál Sándor Ede diakónus kisatya plébániánkon töltött lelkipásztori gyakorlatát, október 7-én, pénteken délelőtt 10 órára tűzte ki pappá szentelésének időpontját, helyszínéül pedig a Székesegyházat jelölte ki.

Edével együtt adjunk hálát a Jóistennek ezért a nagy ajándékért és imádkozzunk érte, hogy viszont ő is ajándék legyen az Egyház számára.

Mind a szentelésére, mind pedig az október 9-én este 6 órakor Plébániánkon tartandó újmiséjére szeretettel hívom a testvéreket… és imádságra, hogyha lehetséges Ede szolgálhasson tovább Plébániánkon úgy, mint káplán.

Az Érseki Hivatal utasítását követve ettől az évtől 5000 Ft-ra változik az önkéntes egyházi hozzájárulás minimum összege, azok számára, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek.

A nyugdíjas korúaktól azt kérjük, hogy minimum 4000 Ft- al járuljanak hozzá a Plébánia anyagi terheinek kiegyenlítéséhez.

Miközben hálásan köszönöm a nagylelkű perselypénz adományokat - az itt nyaralóknak is- , meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt évben az önkéntes egyházi hozzájárulás (adó) az Almádi Plébánián -750 ezer, a Berényi Plébánián - 500 ezer Ft hiányt mutat a tervezett bevételhez képest.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja szívesen fogad segítőket, pártoló tagokat, akik csütörtökönként részt vennének az adományok fogadásában és szétosztásában. Jelentkezni (és munkába állni) minden csütörtökön 15 és 17 óra között lehet Vörösberényben a volt katolikus (alsó) iskola ezt szolgáló helyiségében.

Érdeklődni a 30/255 60 86 -os telefonszámon lehet.

 

Szeretettel hívjuk a „jól éneklés talentumával” megáldott testvéreket a Plébánia énekkarába. Keddenként az esti szentmise után vannak a próbák a vörösberényi Plébánián. Teljesen nyilvánvaló, hogy a szép és lélekemelő liturgia létrejöttéhez elengedhetetlen az énekkar szolgálata.

Szívből kérek mindenkit, aki képességet érez magában, hogy jöjjön énekelni.

 

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.