Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

  Az október elsejei vasárnappal végleg elköszönünk Paál Sándor Ede káplán atyától, aki tavaly augusztus 1-től előbb, mint diakónus, majd október 7-től, mint áldozópap segített Plébániánk lelkipásztori szolgálatában.

Érsek atya ez év augusztus 16-i hatállyal a káptalanfai plébánia kormányzójává nevezte ki, ahol egyébként már 2016. november 25-től folyamatosan helyettesítette a beteg állományba kényszerült plébánost.

Megköszönjük Ede atyának, hogy ezen tevékenysége mellett is igyekezett helyt állni Plébániánkon és a hétköznapi, valamint vasárnap esti szentmisék végzésében segített.

A Jóisten gondviselő oltalmába ajánljuk Őt, hogy első önálló állomás helye legyen számára a lelkipásztori örömök valódi forrása.