Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

 Tisztelt Szülők!

Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy felhívjam figyelmüket általános iskolás korú gyermekük hitoktatásának kérdésére. Kérem kísérjék figyelemmel és hassanak oda, hogy gyermekük ebben a tanévben a korosztályának megfelelő csoportban rendszeresen részt vegyen a hittan órán és a vasárnapi szentmisén.
 
Emlékezzenek rá, hogy a hitoktatáson való részvétel nem múlhat a gyermek döntésén, hanem annak biztosítása az Önök lelkiismeretbeli kötelessége. Keresztény hitben való nevelésére komoly ígéretet tettek a gyermek megkeresztelésekor.
 
Erkölcsileg szétzilált világunkban különösen nagy szükség van arra, hogy olyan szilárd értékrend és gondolkodás alakuljon ki az utánunk jövő nemzedékekben, amelyre egész életükben támaszkodni tudnak. Ennek egyik elősegítője a hitoktatás, nélkülözhetetlen támasza pedig vasárnaponként a szentmise, az Isten oltára körül összegyűlő keresztény közösség.
 

János atya