Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

Elkészült a Berényi templom héjazatcseréje. Immár gyönyörű csornai égetett cserép fedi 235 éves templomunkat. Sokan megrökönyödve figyelték a december eleji munkakezdést (én magam is), de ahogy az Írás mondja: „minden kegyelem.” Hálás köszönet Balatonalmádi Város Önkormányzatának, az Érsekségnek és mindenkinek, aki hozzájárult a nagylelkű támogatásért.

Négy fiatal felnőtt készül keresztelkedésre, elsőáldozásra és bérmálkozásra.
Az előző években voltak többen is; de a Isten kegyelme nem mennyiségre tör, hanem „egyeseket kiválaszt.”

 

 

Jó hangulatú bállal búcsúztattuk el éppen százan a farsangot a Berényi Kultúrházban. A hidegtálas vacsora után operett dallamok szórakoztatták a részvevőket; majd éjfélhez közeledve hatalmas mennyiségű tombolatárgy lett kisorsolva. Tóth István gondoskodott a „talpalávalóról.

 

 

Gyermekkórus kezdte meg munkáját Plébániánkon Pusker János karnagy és Márta vezetésével. Jelenleg tízen énekelnek, de további jelentkezőket várnak.

 

 

Több mint három hónapja ismét van káplán atya Plébániánkon. Laposa Norbert újmisés atyát helyezte ide november 25-én Érsek atyánk.

 Boldog Gizella királynénkat ünnepelte Főegyházmegyénk. A Veszprémi Várban felállított szabadtéri oltárnál kb. 250  ember gyűlt össze a szentmisére. Ötvenen Almádiból érkeztünk részben gyalog (23-an), részben pedig busszal, gépkocsival. (Veszprémben harmincezren vallották magukat katolikusnak és öt Plébánia van.)

 Árpád-házi Szent Margit ünnepe, Almádi első kis templomának a búcsú napja. A huszonöt négyzetméter alapterületű parányi kis kápolnában, közel ötvenen tömörültünk össze a szentmisére és a mise keretében megtartott felnőtt katekézisre, amely ezúttal a nap aktualításához alkalmazkodva a 'szent' fogalmát járta körül.

 Szeretném közzé tenni, hogy nem mond igazat, aki azt állítja, hogy azért "hoztak" Almádiba Budapestről papot esküvőjük lebonyolításához, mert az almádi pap nem volt hajlandó "összeadni" őket, mivel az egyik fél nem volt megkeresztelve. Azt, hogy húsz év alatt hány ilyen esküvőnél közreműködtem nem tudom, de akadályt sohasem gördítettem a kérés teljesítése elé. Viszont mindenkinek felajánlottam, hogy a keresztség felvételéhez segítem, ha egyébként is szeretné, de soha senkinek sem erőltettem.

 Néhány hónapja a helyi "kontyos adó" hírt terített arról, hogy a pap Hedvig nővér hamvait "kidobta" a kolumbáriumból ( a sírkert földjébe helyeztük a hamvakat, hogy föléje méltó síremléket állíthassunk). Kiváncsi vagyok, hogy a "kontyos adó", fölveszi-e hírei közé, hogy elkészült a síremlék?!(Bocs.)

 Azt tervezi az új oktatási kormányzat, hogy a három helyett, heti öt testnevelés órát kell tartani az általános iskolák minden osztályában. Mindenki helyesli. Én is. Azonban mégis jobban várom azt a pillanatot, amikor legalább 1 (azaz EGY) hittanóra (etika) is belefér a diákok órarendjébe. Vagy még nem lett elégszer hangsúlyozva, hogy az ember nem csak test és szellem, hanem LÉLEK IS?!