Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

A vírusra való tekintettel sajnos el kell halasztanunk a szombatra (2020. október 24.) tervezett családi napot.

Vigyázzunk egymásra!

Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt negyed órával, Almádiban és Berényben is.

A maszk használata a gyóntatószékben is kötelező!
A templomban lehetőség szerint viseljünk maszkot!

Szentáldozás csak kézben lehetséges.


Vigyázzunk egymásra!

 

 

 

2020. október 25-én, vásárnap már a téli időszámítás szerint kezdődnek a szentmisék.

Hétfőn, szerdán, szombaton nincs szentmise.


Kedden

08.00 szentmise-Berény

17.15 Rózsafüzér, litánia

18.00 szentmise-Almádi


 
Csütörtök

 

17.15  Rózsafüzér, litánia

18.00 szentmise Almádiban.

 

 Péntek

08.00 órakor mise-Berény

17.15 Rózsafüzér, litánia

18.00 órakor mise-Almádi

 

Vasárnap 

ÓRAÁTÁLLÍTÁS

2020. október 25-én már a téli időszámítás szerint kezdődnek a szentmisék.

 

Évközi 30. vasárnap

08.00 szentmise-Káptalanfüred 

09.00 szentmise-Almádi

10.30 szentmise-Berény

17.15 rózsafüzér-litánia, majd 18 órakor szentmise 

Mindkét búcsú, amit említek, csak a halottakért felajánlható teljes búcsú.

A) Mindenszentek

Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-tól 8-ig bezárólag mindennap teljes búcsút nyerhet.

Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra.)

B) Halottak napja

Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott emplomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is.

 Mi a búcsú?

A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít.

A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.

 

2020. október 31. szombat

17.00 engesztelő gyászmise a Balatonalmádi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaiért.

Ökumenikus imádság a Berényi Szent Ignác templomban és mécsesek elhelyezése a Berényi temetőben.


2020. november 01. vasárnap

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

08.00 szentmise- Káptalanfüred

09.00 szentmise- Almádi

10.30 szentmise- Berény

18.00 szentmise-lucernárium-Almádi


2020. november 02. hétfő

HALOTTAK NAPJA

08.00 szentmise-lucernárium-Berény

18.00 szentmise-lucernárium-Almádi

 

http://domonkosok.hu/a-rozsafuzer-eredete-es-lenyege/

 

Rózsafüzér Királynéja!

Könyörögj érettünk!