Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

Hagyjátok el a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával.” (Ef 4,25)
 
„Ha el is fog benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.” (Ef 4,26)
 
Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is.” (Ef 4,28)
 
Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre.” (Ef 4,29)
 
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás,, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,31-32)
 
„ Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. De, ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.” (Gal 5,14-15)