Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

Keresztény szeretet I.

 

Jézus búcsúbeszédében új szeretet parancsot fogalmazott meg követőinek: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”

Ha ez a kifejezés, hogy forradalom, nem lenne már elhasznált, kiforgatott… lehetne azt mondani, hogy Jézus ezekkel a szavakkal a „szeretet forradalmát” hirdette meg övéi számára.

A szeretet nagy parancsát a régivel ellentétben olyan új módon  fogalmazta meg, amelyre nem találunk példát sem előtte, sem utána (persze nem is találhatunk, mert ezt egyedül Ő mondhatta ki a megtestesült szeretet.)

 

Ószövetség szeretet törvénye: (Irgalmas szamaritánus példázat bevetője) „szeresd felebarátodat, úgy mint önmagadat”. A viszonyítási (vonatkoztatási) pont ki-ki saját maga… részben arra a tapasztalatra támaszkodik, hogy önmagát senki sem gyűlöli. Ez a szeretet természetes síkja, amely azonban nem lehet tökéletes, hiszen ki van téve az ember „önkényének”, hangulati állapotának, az önszeretet változandóságának.

 

Jézus nem egyszerűen tökéletesíti ezt a törvényt, mint minden törvény szívét, hanem egy egészen új megvilágításba helyezi. Abba a végtelen távlatba, abba a magasságba helyezi, ahonnét nincs már följebb, mert maga a tökéletesség. Az új szeretet törvény vonatkoztatási pontja őmaga, Jézus Krisztus! „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” Ez a keresztény szeretet, amelyet csak megközelíteni vagyunk képesek, felülmúlni azonban sohasem.  

 

És hogyan szeretett Ő bennünket? Áldozatosan, szolgálóan, mindhalálig! A szeretet bizonyos értelemben halál: az akarat halála. „Atyám ne úgy legyen, ahogyan és akarom, hanem, ahogyan Te!”

 

Jézus életét megismerve nem csak a keresztény szeretet mibenlétére kapjuk meg a választ, hanem arra is, hogy hogyan lehetséges ezt a felfogást megjeleníteni a szeretet székhelyén: akarat világunkban?

Éppen a törtető, az uralomra vágyó, a mindenek fölé kerekedni kívánó akarat világunk megtörése, „halála által”! „Ne úgy legyen feltétlenül, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te!” . Ahogyan te Istenem, ahogyan te, akit mellém rendelt az ég, ahogyan te, aki mellettem élsz…