Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

Szent Pál apostol mondja: "Nagy volt a ti váltságdíjatok, ugyanis nem hitvány aranyon és ezüstön váltattatok meg haszontalan életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága Vére árán." Ezek a rabszolgakereskedelem szókészletéből való szavak jól megközelítik azt a misztériumot, amit megváltásnak nevezünk, csak jól kell érteni őket.

Sem az Atya, sem az Ő "szeretett Fia" nem fizetett "semmit" (=aranyat, ezüstöt) a sátánnak a fogva tartott emberért. A megváltás, mint az üdvösségtörténet központi eseménye isteni módon megy végbe.
Krisztus eljött a bűnös emberért a földre, majd "fölment" a kereszt fájára; előbb azonban azt mondotta: "majd, ha fölemelnek a földről mindeneket magamhoz vonzok." 
Krisztus keresztje fölállítatott, Vére kihullott, hiszen engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Aki bűnös emberként, a sátán fogságában sinylődve a hit által fölfigyel a kereszten Függő fölfoghatatlan szeretetére, áldozatára, magára fogadja az igazi Báránynak jelét, enged a Hozzá vonzó szeretet erejének -megkeresztelkedik-, azt alvilág "abban a pillanatban" nem hogy kényszerűen elengedi, de kitaszítja magából. Szabaddá lesz ... Krisztus Vére árán. Visszatérhet abba az isteni egységbe, ahonnét bűnei kitaszították, ám ahol Krisztus helyet készített számára.