Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

Jelentős állomásához érkezett a Szent Ignác templomban építendő orgona ügye.

Az egyházközségi testület egyetértésével aláírásra került az új orgona építéséről szóló szerződés Paulus Frigyes orgona építő mesterrel.

Terveink szerint a 18 regiszteres barokk intonálású új orgona 2019 késő tavaszán fog megszólalni a Szent Ignác templomban.

Az orgona építés teljes költsége bruttó 46 millió forint.

Ennek nagy részét két magán adomány fedezi, de a költségek teljes fedezetéhez továbbra is számítunk a helyi és innét elszármazott templomot szerető emberek támogatására.

 

A fentebbi közlemény módosítása

1. Az orgona építéséről szóló szerződést a pontos kiviteli tervek elkészülte után módosítani kellett. A karzat szűkössége miatt egy regiszterről le kellett mondanunk. Ennek ellenére a költségek sajnos nem csökkentek, hanem jelentősen növekedtek. Részben a végső diszpozíció regisztereinek költsége, részben az általam (plébános) támogatott, a templom qualitásához méltó részlet-megoldások (mahagóni fa és valódi csont billentyűzet) miatt.

2. A 17 regiszteres világszínvonalú orgona végső és teljes költsége bruttó 52 millió Ft, az orgonát diszítő elemek aranyozását is hozzá számítva.

3. A költségeket négy forrásból fedezzük.

a.) Két magán adományból, melyek közül a legjelentősebb néhai Rumpler János és felesége Veronika 28 millió forintos adománya.

b.) valamint egy másik 3 millió forintos adomány.

c.) A Plébánia 2 db telek eladásból származó bevétele, 14 millió forint értékben.

d.) A hívek egy millió forintnál kisebb adományaiból, amelyek jelenleg kb. 2 millió forintot tesznek ki.

4. Az új orgona felépülésének azonban számos előfeltétele van. Megfelelő aljzat kiépítése, új villamos hálózat létesítése, az orgona mögötti ablak és a karzat másik két ablakának renoválása, és megfelelő fény-hővédelem kialakítása (új spaletta készítése), kőműves, valamint festő-restaurátori munka (főként javítások) elvégzése azokon a helyeken, ahol az új orgona felépítése után már nem lehetséges ezt megtenni. Mindezen munkák elvégzésének költsége még kb. 5 millió forintot tesz ki. Ehhez szeretném kérni minden jószándékú ember támogatását!

Köszönettel: János atya 

 

 

A támogatás módjai:

 

1. Nyári orgona koncertek alkalmával, a kihelyezett perselybe tehetjük adományunkat.

2. A Vörösberényi templom hátsó padsora mögött lévő perselybe adakozhatunk.

3. A Plébániákon (Dr.Óvári F. u. 28; Thököly u. 4.), vagy a szentmisék után a templomokban személyesen is átadhatjuk adományunkat. 

4. Csekken, a templom számlaszámára (a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni, hogy „ORGONA”)

5. „Örökbefogadással”

Flöte 4’ sípjait 10.000 Forintért, Principal 8’ sípjait 20.000 Forintért, Tromboncini 8’ sípjait 30.000 Forintért, Bourdon 16’ sípjait 40.000 Forintért lehet örökbe fogadni.  

Az örökbefogadás a támogatásnak egy formája. Az örökbefogadók neve bekerül az orgona támogatóinak könyvébe. Továbbá a 250.000 Forintnál nagyobb adományozók neve felkerül az orgonaház falára.