Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

 

A Szent Őrzőangyalok ünnepén


1. Október 2-án a Szent Őrangyalok ünnepét üli az Egyház. Bár a liturgia szabálya szerint a vasárnap ereje felülírja az ünnepet, a megemlékezés lehetőségét azonban nem tiltja meg. E különleges napon ráadásul gondviselészerűnek is tűnik, hogy megújúlt figyelemmel tekintsünk létezésükre és működésükre, segítségül hívva őket is - mint a Magyarok Nagyasszonyát és az összes magyar szentet- ebben a döntő órában: hogy - a mindnyájunk előtt ismert rendkívűli jelentőségű kérdésben- világítsák meg mindenki előtt az igazságot és hangolják helyes döntésre mindenki akaratát.

 

Az angyalokról és őrangyalokról szóló tanítás nem meseszerű kiszínezése a katolikus hitnek, hanem nagyon komoly bibliai alapokkal rendelkezik. Az Anyaszentegyház a IV. lateráni zsinaton (1215)foglalta össze az angyalokról szóló szentírási és szenthagyományi tanítás lényegét, minden időkre leszögezve, hogy Istentől származik minden nem isteni lény… hogy az idők kezdetén teremtette mind a szellemi, mind az anyagi világot, vagyis az angyalok és emberek világát: ahogy az a nicea-konst. hitvallásban is megfogalmazódott már: „Hiszek… a mennynek és a földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.”


2. Ezen alapvetésből kiindulva, ugyan nem dogmaként, de biztos teológiai igazságként tanítja az Egyház, hogy Isten minden embernek, sőt valószínűleg emberi közösségeknek (népeknek, társadalmaknak) is külön őrangyalt rendelt, hogy mindenkinek segítségére legyenek a földi élet zarándokútján, hogy biztosabban felismerjük az Ő jelenlétét, gondviselő szeretetét a világban és saját életünkben és egyre elszántabban tudjuk követni üdvözítő akaratát, szeretetből adott parancsait.

Feladatuk, hogy sugalmaik általmegőrizzenek bennünket - no nem annyira fizikai valónkban- hanem az igaz hit világosságában, mígnem eljutunk az örök világosság honába. Ezt a feladatukat nyilván abban a mértékben tudják teljesíteni, amennyiben együtt működünk jóra ösztönző indíttatásaikkal… hiszen arra nincs hatalmuk, hogy legyűrjék akaratunkat, ahogyan azt maga a Teremtő is „tiszteletben tartja”, mert szeret bennünket.


3. Lehet, hogy furcsán hangzik, de ma mégis azt szeretném, ha minden megtévesztett, elbutított ember „akarat-szabadsága” felfüggesztődne és képes lenne -hacsak egy pillanatra is- felfogni „semminek látszó” döntésének jelentőségét; és képes lenne kezét őrangyalának kezébe tenni, hogy az a két egymást metsző vonal jó helyre kerüljön. Döntése az életet, a megmaradást és a keresztény hitet szolgálja.


Szent Pió atya egyszer egy gyönyörű, ám elgondolkodtató próféciát mondott Magyarországról:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!”  

 

 

Imádság Magyarország őrangyalához

 

Itt az alkalmas idő, itt a kellő óra,

Magyarország őrangyala segíts minket jóra.

Add, éreznünk ez óra hatalmas súlyát;

Hogy elkerüljük a sátáni csapdát.

Kérünk adj nekünk világos látást a döntés percében,

Hogy országunk megmaradjon atyáink hitében.

Tárd ki karodat, mutasd meg erődet,

Rád bízta Isten, hogy e népet mentsd meg.

Égi Édesanyánk, s ti összes magyar szentek,

Szent Őrangyalunkkal ti is esedezzetek.

Hárítsa el tőlünk a közelgő csapást,

Csak egyet nézzen: szeretjük e hazát. 

Itt éltek őseink, -és mi is itt láttuk meg a napvilágot-;

Itt akarjuk felépíteni a keresztény Magyarországot!


 

 

Szabó János, plébános