Kalauz

Gyakran hallott hittel kapcsolatos kifejezések magyarázata, a keresztény hittől távol élőknek.

A magyarázatok nem a teljesség igényével készülnek, hanem röviden, lényegre törően -esetleg a sok megközelítésből csak egyet kiragadva- igyekszenek útmutatást adni.

Tovább

A rózsafüzér

 

http://domonkosok.hu/a-rozsafuzer-eredete-es-lenyege/

 

Rózsafüzér Királynéja!

Könyörögj érettünk!


 
A Plébánia fő "tevékenysége" a lelki természetű dolgokra irányul.
Az alábbiakban a közös imádságok alkalmait és a szentségek vételével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismertetjük.
 
RENDSZERES
IMÁDSÁGOS ALKALMAK
 
 
Szent Imre templom
 
Szentségimádás:
Minden hónap 13. napján az esti szentmise előtt egy órával
Litánia:
Májusi litánia az esti szentmisék előtt 18.45-től.
Rózsafüzér:
Októberben az esti szentmisék előtt 17.30-tól
Keresztút:
Nagyböjt péntekjein az esti mise előtt fél órával.
 
A Rózsafüzértársulat titokcseréje, imádsággal:
Minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmise után.
 
 
Szent Margit kápolna
 
„Az Irgalmasság órája”. Közös imádság:
Minden szerdán délután 3 órakor.
 
„Jézus Szíve Családja” imaórája:
Minden hónap első csütörtökjén.
 
 
 
Vörösberény
 
Rózsafüzér és közös imádságok:
Vasárnap kivételével minden nap reggel 7.15-től, 
kedden és pénteken ezt követően 8.00-kor szentmise.
 
Rózsafüzértársulat titokcseréje, imádsággal:
Minden hónap első vasárnapján 15.00-kor
 
 
Alsóörs
A szombat esti szentmisék előtt rózsafüzér imádság.
 
 
 
MISESZÁNDÉK
Mise szándékot élőkért, holtakért bármelyik szentmisére elő lehet jegyeztetni, lehetőleg abban a templomban, ahol a szentmisét kérjük.
Tiszteletdíja: 1500 Ft
 
GYÓNTATÁS
A szentmisék előtt (lelki beszélgetés: külön megbeszélés szerint)
 
KERESZTELÉS
Gyermekkeresztelés templomainkban havonta egy vasárnap lehetséges a déli órákban, megbeszélés, egyeztetés szerint.
 
ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLKOZÁS
A hitoktatásban rendszeresen résztvevő gyermekek számára évente a 3. ill. 8. osztályos korban.
 
HÁZASSÁGKÖTÉS
A házasodni szándékozók a kívánt időpont előtt minél korábban (legkésőbb 3 hónappal jelentkezzenek az Almádi Plébánián. A házasságkötést minden esetben jegyesbeszélgetés előzi meg. Ezek alkalmait személyesen egyeztetjük.
 
BETEGLÁTOGATÁS
A lelkipásztor bármikor, bárkihez elmegy a közeli kórházakba is, hogy szentségekben részesítse a templomba eljönni nem tudó híveket.
Aki idős kora miatt nem tud templomba jönni, de igényli hogy a nagy ünnepek előtt szentségekhez járulhasson felvesszük az állandó látogatási listára.
Kérjük a hozzátartozókat ezt jelezni.